Hjem > Fritvalgsguiden - Læs Mere

Fritvalgsguiden - Læs Mere

Udbetaling Danmark

 

Om Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er den myndighed i Danmark, der har ansvar for udbetaling af en række offentlige ydelser til borgerne.

Se mere på Udbetaling Danmarks egen hjemmeside


Denne funktion lå tidligere hos landets 98 kommuner. Udbetaling Danmark drives af ATP-koncernen.

Ensartet sagsbehandling

Centraliseringen af udbetalingerne skal sikre en mere ensartet sagsbehandling på områderne.

 

Selvbetjening på borger.dk

Den største del af af Udbetaling Danmarks borgerbetjening foregår på borger.dk, hvor borgeren kan få overblik og ansøge om ydelserne.

 

Kontakt til Udbetaling Danmark

Det er stadig muligt at ringe eller sende digital post til Udbetaling Danmark.

 

Telefonerne er åbne:

Mandag til onsdag - kl. 08.00 - 16.00

Torsdag - kl. 08.00 - 18.00

Fredag - kl. 08.00 - 15.00


Telefonnumre:

Folkepension og Førtidspension 70 12 80 61


Udenlansk pension - 70 12 80 54

 

Interntional pension - 70 12 80 55

 

Boligstøtte - 70 12 80 63

 

Udbetaling Danmark informerer om ydelserne på de fælles offentlige portaler borger.dk og Virk.dk.

 

Kontakt til kommunen

Borgere, der har brug for ansigt til ansigt-betjening, kan fortsat kontakte deres kommune.

Kommunerne tager sig fortsat af f.eks. afgørelser om, hvorvidt borgeren er berettiget til førtidspension, men kommunen skal ikke udbetale pengene.

 

Historie

Udbetaling Danmark blev oprettet, efter den daværende borgerlige regeringen og Kommunernes Landsforening i 2010 aftalte at samle en række af kommunernes opgaver i en ny myndighed.

 

I juni 2010 indgik KL og regeringen en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling (udbetalingen) i fem centre med virkning fra efteråret 2012.


Fra den 1. oktober 2012 til den 1. marts 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for familieydelser, barselsdagpenge, boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension fra kommunerne.

 

Fra den 1. juni 2013 har Udbetaling Danmark også haft ansvaret for international pension og social sikring fra Pensionsstyrelsen.