Hjem > Fritvalgsguiden - Læs Mere

Fritvalgsguiden - Læs Mere

Folkepension

70101881Besøg vores hjemmeside

Folkepension

 

borger.dk finder du oplysninger om alle pensionsformer og tillæg til pension.

Du skal selv søge

Når du når folkepensionsalderen, skal du selv give besked til UdbetalingDanmark.
Uanset om du lige er blevet berettiget og gerne vil have folkepension, elle du ønsker at udskyde din folkepension,

Du skal bruge din NemID til at logge ind med

 

Du kan få pension flere steder fra på samme tid!

Det danske pensionssystem er bygget op, så du kan få din pension fra flere steder.

Du kan normalt få folkepension, når du når folkepensionsalderen.
Hvis du er lønmodtager, sørger din arbejdsgiver som regel også for, at noget af din løn bliver indbetalt til en pensionsopsparing. Gennem dit arbejdsliv har du mulighed for selv at oprette en individuel pensionsordning.

 

Derfor deles det danske pensionssystem typisk op i tre forskellige pensionstyper:

- De lovbaserede pensioner, dvs. de pensioner, som det offentlige står for, fx folkepension og førtidspension.
- Andre pensionsordninger, fx ATP Livslang Pension, som næsten alle er omfattet af.
- Arbejdsmarkedspensioner, de pensioner, der kan blive oprettet som led i dit ansættelsesforhold.
- De individuelle ordninger, de ordninger, du selv opretter gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut.

 

Alle tre typer pension er til for at sikre dig og din familie en rimelig levestandard, når du forlader arbejdsmarkedet - uanset om det sker på grund af alder, sygdom eller død.

 

Pensionsalderen er forskellig - afhængig af hvornår man er født

Pensionsalder har ligget fast på 65 år siden 1999, men i takt  med at levealderen er steget, har Folketinget vedtaget agradvist at hæve pensionsalderenfra 65 til 68 år


Det betyder, at folkepensionsalderen stiger, som vist nedenfor:

 

Fødselsdato: Pensionsalder:
Før 1.1.1954 65 år
1.1.1954 – 30.6.1954 65 ½ år
1.7.1954 – 31.12.1954 66 år
1.1.1955 – 30.6.1955 66 ½ år
1.7.1955 – 31.12.1962 67 år
1.1.1963 – og senere 68 år

 

Se mere på borger.dk

Se en video om folkepension her